Om Kreakør

Det faglige udgangspunkt for vores workshops er at fordybelse i en kreativ proces falder de fleste børn naturligt. At arbejde kreativt har både i forhold til læring og trivsel en værdi i sig selv – og dermed et pædagogisk potentiale der rækker ud over de konkrete resultater.

Vi har erfaring med at skabe nærvær og succesoplevelser for børn og unge, uanset deres færdigheder indenfor det kreative.

Vi tilbyder et stort udvalg af forskellige materialer, så elevernes materialeforståelse stimuleres, og vi oplever at naturmaterialer og genbrugssting er lige så populære som halvfabrikata og skabeloner både hos store og små børn.

Alle medarbejdere har både en håndværksuddannelse i et kreativt fag og erfaring med at undervise børn.

KREAKØR TILBYDER:

Et eventyrligt og humoristisk pop-up-univers midt i børnenes eget miljø.

Aktiviteter med kreativt, tematisk indhold på temadage, festivaler og til kulturarrangementer og featureuger.

Faste temaer med emner til børn i alle aldre.

100 % tilrettelagte forløb hvor vi sørger for materialer, redskaber, afdækning og oplæg til aktiviteter samt undervisning i de forskellige temaer.

Håndværksmæssig og pædagogisk faglighed i vores workshops.

 

Læs anbefalinger af Kreakør her